November 25, 2009

မအိမ္ကံ ( For Dec အပိုင္း - ၁)


ယခင္လမွ အဆက္
၃၂။
“ဗုေဒၶါစ မဂၤလာ ေလာေက ဗုေဒၶမဂၤလ မာဂမၼသဗၺ အႏၲရာယာ ၀ိနသႏၲဳ။ ဓေမၼာစ မဂၤေလာေလာေက ဓမၼ မဂၤလ မာဂမၼ သဗၺအႏၲရာယာ ၀ိနသႏၲဳ။ သံေဃာစ မဂၤေလာ ေလာေက သံဃမဂၤလ မာဂမၼ သဗၺအႏၲရာေယာ ၀ိနသႏၲဳ။ ေလာေက ေလာက၌ ဗုေဒၶါစ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂၤေလာ မဂၤလာရွိပါ ေပ၏။ ေလာေက ေလာက၌ ဓေမၼာ တရားေတာ္ျမတ္သည္ မဂၤေလာ မဂၤလာ ရွိပါေပ၏။ေလာေက ေလာက၌ သံေဃာစ သံဃာေတာ္ျမတ္သည္ မဂၤေလာ မဂၤလာ ရွိပါေပ၏။ သည္ မဂၤလာသံုးပါးကို အာဂမၼအေၾကာင္း ျပဳ၍ သဗၥအႏၲရာယာ အလံုးစံုေသာ အႏၲရာယ္တို႔သည္ (၀ါ) အလံုးစံုေသာ မေကာင္းမႈတို႔သည္ ၀ိနႆႏၲဳ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ၾကရတယ္။ အဲသလို မႈတ္လား ဒကာမႀကီး”

“တင္ပါ့ ဘုရား”

“တစ္ခါမွ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာေတာ္မူသယ္။ သတၱ၀ါေတြဟာ အလိုမရွိအပ္၊ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္တဲ့ တရားေတြ ဆုတ္ယုတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။ အလိုရွိအပ္၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးအပ္တဲ့ တရားေတြခ်ည္းရွိေနရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲလို႔ ေတြးၾကတယ္တဲ့။ ေကာင္းတာေတြခ်ည္း အလိုမရွိဘူးဘား ဒကာမႀကီး”

“အလိုရွိပါတယ္ ဘုရား”

မေကာင္းေတြခ်ည္း က်ေတာ့ေကာလိုခ်င္ရဲ႕လား”

“မလိုခ်င္ပါ ဘုရား”
“တစ္ခါက မလႅတိုင္း ဥ႐ုေ၀လ ကပၸရြာႀကီးမွာ ျမတ္စြာ ဘုရား သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခိုက္ ဘျဒက ရြာသူႀကီးက ဆင္းရဲျခင္း အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဟာေတာ္မူပါဘုရား လို႔ေလွ်ာက္သယ္။ သည္ေတာ့ ဘုရားက အတိတ္ကို ေဆာင္ၿပီး ေဟာရင္လည္း သင္ယံုမွာ မဟုတ္။ အနာဂတ္ကို ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေဟာရင္လည္း သင္ယံုမွာ မဟုတ္။ လက္ငင္း ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္ေနသာကို ေမးမယ္တဲ့။ ဥ႐ုေ၀လ ကပၸရြာႀကီးမွာ လူေတြ ဆင္းရဲ ၾကသယ္၊ ေသၾကသယ္၊ ဆံုး႐ႈံးၾကသယ္၊ အကဲ့ရဲ႕ခံၾက ရသယ္၊ စိုးရိမ္ ပူေဆြး ေနၾကရသယ္။ အဲသည့္ လူေတြနဲ႔ သင္နဲ႔ ပတ္သက္ သလားတဲ့ ေမးသယ္”

“တင္ပါ့ဘုရား”

“ဘျဒက သူႀကီးက မပတ္သက္ပါ ဘုရားေပါ့။ မပတ္သက္ေတာ့ သင္ပူပန္ ေသာက ေရာက္ရသလား၊ ဆင္းရဲဒုကၡလို႔ ထင္သလား။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲေလျခင္းလို႔ ခံစား ရသလားလို႔ ေမးျပန္သယ္။ သည္ေတာ့ ဘျဒကသူႀကီးက တပည့္ေတာ္နဲ႔ မပတ္သက္လို႔ အဲသလိုလည္း မခံစားရပါဘူး ဘုရားတဲ့။ အဲသည္အထဲမွာ ကိုယ့္မိကုိယ့္ဘကုိယ့္ေဆြကိုယ့္ မ်ဳိးေတြ ပါေနၿပီဆိုပါေတာ့ ဘယ္လို ခံစားရမလဲတဲ့။ ပူေဆြး ေသာက ေရာက္ရမွာပါဘုရားလို႔ ဘျဒကသူႀကီးက ျပန္ ေလွ်ာက္တယ္။ ရွင္းတယ္ေနာ္ ဒကာမႀကီး”

“ရွင္းပါတယ္ ဘုရား”

“ဒါနဲ႔ ဘုရားရွင္က ဘျဒက သူႀကီး သင္ပဲေျဖပါ။ အဲဒါ ဘာျပဳလို႔လဲတဲ့။ သည္ေတာ့ ဘျဒက သူႀကီးက ခ်စ္ခင္ တြယ္တာလို႔ပါ ဘုရားလို႔ ေလွ်ာက္သယ္။ သည္ေတာ့မွ ဘုရားရွင္က အဲဒါ အေၾကာင္းရင္းပဲတဲ့။ ခ်စ္ခင္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ဆႏၵသည္ ဒုကၡဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူသယ္”

“တင့္ပါဘုရား”

“ဒါကို ဒကာမႀကီး မအိမ္ကံ ႏွလံုးသြင္းပါ။ ပုထုဇဥ္ေတြ ျဖစ္လို႔ ဘုရား ရဟႏၲာမ်ားလို မက်င့္ၾကံႏိုင္ေသာ္လည္းပဲ ႏွလံုး သြင္းၿပီး စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းကို တည္ေဆာက္ရမယ္။ သည္ကေန႔ ေမြးေန႔၊ ေမြးရက္က စၿပီး ေနာင္ေမြးေန႔၊ ေမြးရက္ ေတြတိုင္းမွာ တရားနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀ကို ရယူပြားမ်ား ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ဟုတ္ကဲ့လား ဒကာမႀကီး”

“တင္ပါ့ ဘုရား”

“ကိုင္း ေရစက္ ခ်ရေအာင္။ သည္အခ်ိန္ ကေလးဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးသယ္။ တစ္မွ်င္ခ်င္း လြင့္သြားတဲ့ ဆံပင္မ်ားကို တစ္စုတည္း ျဖစ္ေအာင္ က်စ္ထားေသာ ဆံစုကဲ့သို႔ ဟုတ္ၿပီလား။ အာ႐ံု ကေလးမွာ တည္ၿပီး အကုသိုလ္ အဖို႔ဘာဂ ကိုေအာက္ေမ့၊ ေမတၱာ စိတ္ကေလးျပဳၿပီး ၫႊတ္ထားမယ္။ တတ္စြမ္းသမွ် လွဴဒါန္းရေသာ ဒါန ကုသိုလ္ကို ရည္မွတ္ၿပီး ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကို ရည္မွတ္ၿပီးလွ်င္ ဘ၀တစ္ပါး ျခားၾက ကုန္ၿပီျဖစ္ေသာ မိဘဘိုးဘြား မ်ားကအစ မိမိ မ်က္ေမွာက္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္စသည္ ျဖင့္ အာ႐ံုၫႊတ္ထားရမယ္။ ဟုတ္ၿပီလား၊ ကိုင္း လိုက္ဆို ဒကာမႀကီး”

“ဘေႏၲ ဘုရား”

“ဘေႏၲ ဘုရား”

“နိဗၺာနႆ...နိဗၺာန္ကို ရည္မွတ္၍”

“နိဗၺာနႆ...နိဗၺာန္ကို ရည္မွတ္၍”

“သစိၦကရဏတၳာယစ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္တို႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳရပါလိုျခင္း အက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“သစိၦကရဏတၳာယစ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္တို႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါ လိုျခင္း အက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“သုခတၱာယစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစ ျခင္းအက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“သုခတၱာယစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစ ျခင္းအက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“အႏၲရာယ ၀ိဂမၼနတၳာယစ အႏၲရာယ္ ကင္းျခင္း၊ ေဘးကင္းျခင္းအက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“အႏၲရာယ ၀ိဂမၼနတၳာယစ အႏၲရာယ္ ကင္းျခင္း၊ ေဘးကင္းျခင္း အက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း”

“၀ိဇာယနကာေလ မအိမ္ကံ၏ ေမြးေန႔၊ ေမြးလ၊ ေမြးရက္ က်ေရာက္ရာ အခါသမယ၌”

“၀ိဇာယနကာေလ မအိမ္ကံ၏ ေမြးေန႔၊ ေမြးလ၊ ေမြးရက္ က်ေရာက္ရာ အခါသမယ၌”

“တိသရေဏႏုသဟ သရဏဂံု သံုးပါး၌ တည္ပါကုန္၍”

“တိသရေဏႏုသဟ သရဏဂံု သံုးပါး၌ တည္ပါကုန္၍”

ငံု႔ထားေသာ မ်က္ႏွာတြင္ မ်က္ရည္ေတြ တာက်ဳိးအံ့ ဆဲဆဲ ရွိေသာ္လည္း မအိမ္ကံ စိတ္ကို စိတ္ႏွင့္ပင္ တုပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ ေရစက္ခ် ကရားမွ ကႏုတ္ ပန္းခက္ကေလးေတြကို ျမင္ေနရသည္။ ကရားထိပ္မွ တစ္ေပါက္ခ်င္း ခ်လႊတ္ေသာ ေရစက္ကို သတိႏွင့္ ထိန္းရင္း စိတ္ကို မပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ ႀကိဳးစား ထားပါ၏။ ထိန္းထားသည့္ ၾကားက အေဖ့ကို ျမင္ေယာင္သည္။ အေမ့ကို ျမင္ေယာင္သည္။ မလွအံုကို ျမင္ေယာင္သည္။ ဦးပဥၥင္းက မိမိ မ်က္ေမွာက္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ မိမိ မ်က္ေမွာက္၌ မရွိၾကကုန္ေသာတဲ့။ ရွိၾကကုန္ ေသာက ဘယ္သူေတြလဲ၊ မရွိၾကကုန္ ေသာက ဘယ္သူေတြလဲ။ သည္စိတ္က ေခါင္းထဲ ေရာက္လာျပန္ေတာ့ ေရစက္ ကရားက တသြင္သြင္ က်ေနေသာ ေရစက္ တစ္ေပါက္ခ်င္းကို မျမင္ရျပန္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ျဖစ္ရျပန္ပါ၏။ သတိတရား ၀င္လာ ျပန္ေတာ့ မ်က္ရည္ကို ထိန္းသည္။ လိုက္ဆို ေနရသည့္ ေရစက္ခ်ကို ကတုန္ကယင္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းရသည္။ စိတ္ကို မလြင့္ မပ်ံ႕ေအာင္ ထိန္းရသည္။

“သမာနစၦႏၵာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆႏၵ တူညီၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍”

“သမာနစၦႏၵာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆႏၵ တူညီၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍”

“သေမၼာဒမာနာ ၾကည္သာရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္ သည္ျဖစ္၍”

“သေမၼာဒမာနာ ၾကည္သာရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္ သည္ျဖစ္၍”

ျဖစ္၍...ျဖစ္၍...ျဖစ္၍။ မအိမ္ကံ ညည္းစိတ္ကို ၿငိမ္ေနေအာင္ တည္ထားစမ္း။ ေရစက္ ခ်တုန္း ခ်သခိုက္ အခ်ိန္ ကေလးမွာ မပ်ံ႕လြင့္ေစနဲ႔။ ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ္အဖို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရၾကစမ္းပါေစ။ ငါ့အသက္ ေလးဆယ္ ျပည့္ၿပီပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ဆိုတဲ့ လူ႔ဘ၀ သက္တမ္းမွာ ညည္း ကုသိုလ္ေတြ ျပဳခဲ့ၿပီပဲ။ ေပးခဲ့၊ ကမ္းခဲ့၊ လွဴခဲ့၊ တန္းခဲ့ၿပီပဲ။ ျဖည့္ဟဲ့၊ ဖို႔ဟဲ့၊ ေကြၽးဟဲ့၊ ေမြးဟဲ့ ရွိခဲ့ၿပီပဲ။ သံသရာႀကီး ရွည္သေရြ႕ ၀ဋ္ဆင္းရဲႀကီး ရွည္မွာပဲ။ ဇာတိဒုကၡ၊ ဇရာဒုကၡ၊ ဗ်ာဓိဒုကၡ၊ မရဏ ဒုကၡေတြ ရွိေနမွာပဲ။ ခ်စ္လ်က္နဲ႔ ေကြကြင္း ရျခင္း ဆင္းရဲ၊ မခ်စ္ မႏွစ္သက္ဘဲ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရျခင္း ဆင္းရဲ။ ဘ၀တူမွ် အေျခတက် ရွိခ်င္ေသာ္လည္း ရွင္ကြဲကြဲ ရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲ...ဒါေတြလည္း ရွိမွာပဲ။ အို သတိလြတ္ရ ျပန္ပါပေကာ။ သတိ၊ သတိ။

“ဣစိၦတပတၱိတ ေဗာဓိဥာဏ္ဏံ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ဏ္ကို”

“ဣစိၦတပတၱိတ ေဗာဓိဥာဏ္ဏံ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ဏ္ကို”

“လဘိတြာ ရၾကကုန္၍”

“လဘိတြာ ရၾကကုန္၍”

“နိဗၺာနံ နိဗၺာန္သို႔ ပါပုဏိသာမ ေရာက္ရပါလို၏”

“နိဗၺာနံ နိဗၺာန္သို႔ ပါပုဏိသာမ ေရာက္ရပါလို၏”

ေရစက္ခ်အၿပီးမွာေတာ့ မအိမ္ကံ လႈိက္ခနဲ ခံစားလိုက္ ရသည္။ တစ္ခ်က္႐ႈိက္ျခင္းႏွင့္ အတူ မ်က္ရည္ေတြ သြန္က် လာခဲ့ပါ၏။

၁၃၂၂ ခု၊ တပို႔တြဲလ။
မအိမ္ကံ အသက္ ေလးဆယ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ မနက္ကပင္ ရြာဦး ဆရာေတာ္ ဦးေခမိႏၵထံတြင္ လြန္ေလၿပီးၾကသူ တို႔အတြက္ ေမြးေန႔ ကုသိုလ္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို အ၀င္နတ္ လမ္းရွည္ၿပီး တစ္ေလွ်ာက္ျဖတ္ေတာ့ ကိုေျပသိမ္းကို သတိရသည္။ နတ္လမ္းထဲမွာပဲ မအိမ္ကံကို ေမတၱာ ရွိေၾကာင္း သူေျပာခဲ့တာ မဟုတ္လား။ သည္တစ္ခါေတာ့ ဆြမ္းခ်ဳိင့္ကို လက္က ဆြဲရင္း မအိမ္ကံ တစ္ေယာက္တည္း ေက်ာင္းကို လာခဲ့ရၿပီ။ ေက်းဥႏွင့္ သမီးငယ္ ခိုင္က အိမ္မွာ ေနခဲ့ၾကပါ၏။ ဆရာေတာ္ ဆံုးမလိုက္ေသာ ေရစက္ခ် တရားကို နာယူရေတာ့လည္း အပူကေလး ၿငိမ္းရသလိုလို ရွိခဲ့သည္။ ရႊံ႕ႏွင့္လုပ္ေသာ နားေတာင္းလို၊ ေရႊရည္ ပြတ္ထားေသာ ႏွစ္ျပားတန္ ေၾကးနားေတာင္းလို အေပၚယံလွ႐ံု ဟန္ေဆာင္ မထားနဲ႔လို႔လည္း ဆရာေတာ္က မွာလိုက္ေသးသည္။ ဆရာေတာ္က မအိမ္ကံ အေၾကာင္းကို သိေနလို႔မ်ားလား။ အတြင္းစိတ္က မၿငိမ္းႏိုင္ဘဲ ဟန္မေဆာင္နဲ႔လို႔ မိန္႔ခ်င္ပံု ရပါ၏။

အခုေတာ့လည္း သည္အိမ္ႀကီးမွာ မအိမ္ကံပဲ ရွိေတာ့သည္။ အေဖ မရွိေတာ့။ အေမ ပန္း႐ံု ကြယ္လြန္ရွာခဲ့ၿပီ။ မလွအံုလည္း ဆံုးပါးခဲ့ရၿပီ။ သမီးႀကီးၿမိဳင္ကို ျမင္းျခံ ပို႔ခဲ့သည့္ ၁၃၁၉ ခုႏွစ္က ေရတြက္လွ်င္ ေလးနယုန္ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ သည္ေလး ငါးႏွစ္ အတြင္းမွာ မအိမ္ကံတို႔ အိမ္ႀကီးထဲက လူသံုးေယာက္ကို ဖဲ့ယူ သြားခဲ့ၿပီ။ အသက္ေလးဆယ္ ဆိုသည့္ အရြယ္က ဘ၀မွာ အားအရွိဆံုး အခ်ိန္ပင္။ ရင့္က်က္ေသာ ဘ၀ျဖင့္ ေရွ႕ခရီးကို လွမ္းရန္ ေျခလွမ္းျပင္ ခိုက္မွာပင္ တစ္စံု တစ္ေယာက္က တြန္းလွဲပစ္ လုိက္သလို ပံုလ်က္သား လဲခဲ့ရသည္။

“ေက်းဥရယ္၊ ျဖစ္ရပံုမ်ားေတာ့ေအ အေမဆံုးသယ္၊ မလွအံု ဆံုးသယ္။ သည္ၾကားထဲ ညည္းအေမ အရီး ၾကာၫြန္႔ ပါဆံုးသြားသာကေကာ မအိမ္ကံကို အၿငိႇဳးနဲ႔ လုပ္ေနသလိုပဲ ေအ။ ငါ အရိပ္ခိုရသယ့္ လူေတြကိုခ်ည္း တမလြန္ ေခၚသြား သာကေတာ့ တဆိတ္စာ ေျဖႏိုင္စရာေတာင္ အေၾကာင္း မရွိပါလား ေအရယ္။ ဆရာေတာ္ကေတာ့ ေဟာရွာပါရဲ႕။ ငါ ေရစက္ေတာင္ ေျဖာင့္ေအာင္ မခ်ႏိုင္ခဲ့ပါဘူးေအ။ ငါမ်က္ရည္က်သာ ကို သမီးကေလး မျမင္ေစခ်င္လို႔ ညည္းတို႔ကို ထားခဲ့သာ ပါ။ ေက်ာင္းက အျပန္ နတ္လမ္းထဲမွာ ငါထိုင္ငိုမိသယ္။ ဘ၀ အေၾကာင္းမ်ား မေကာင္းပါဘူးေအ”

ေက်းဥကိုပင္ ေျပာမိခဲ့ရပါ၏။ ေက်းဥကေတာ့ တရား ရွိသူလိုပင္ မလႈပ္မေျခာက္ ရွိေနေလသည္။ မအိမ္ကံကို သနားစရာ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္လို ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ သည္ေလာကဓံေလာက္ေတာ့ ေက်းဥတို႔က ခါးေစာင္းေတာင္ တင္လိုက္ခ်င္ေသး ဆိုသည့္ မ်က္ႏွာျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္။ သူကေကာ ဘာထူး လို႔လဲ။ အေမဆံုးသည္။ ေယာကၡမ မိဘ ဆံုးသည္။ မအိမ္ကံ ၾကံဳသေလာက္ ေက်းဥက ျဖစ္ရေလျခင္းရယ္လို႔ မညည္းခဲ့။ မေအ ဆံုးတုန္းက ငိုခဲ့သည္။ ေယာကၡမ ဆံုးေတာ့ မ်က္ရည္ ကေလး သီသီ ေ၀့ခဲ့သည္။ ဒါပါပဲ။ သည့္ေနာက္ေတာ့ စပ္လို႔ေတာင္ ေျပာတာမ်ဳိး မရွိ။ မအိမ္ကံမွာ ေက်းဥကို ၾကည့္ၿပီး တရားက်ရ မလိုလို။ ညည္းမခံစားရဘူးလား ဆုိေတာ့ ခံစားလို႔ေကာ ျပန္ရွင္လာမွာမွ မဟုတ္သာတဲ့။

“မအိမ္ကံရယ္၊ ငါလည္း လူပါဟယ္။ စိတ္မေကာင္း မျဖစ္ဘဲေနပါ့မလား။ ငါ့ေယာကၡ မရီးလွအံု ဆိုရင္ ဆူဆူေငါက္ ေငါက္နဲ႔ ငါ့အေပၚ ေကာင္းရွာသယ္။ အေမရင္းနဲ႔ မျခားပါဘူးေအ။ အေမနဲ႔ ရီးလွအံု ဆံုးပါးၾကသာ ငါ့အတြက္ အင္မတန္ ထိခိုက္ရသယ္။ ႀကီးပန္း႐ံုဆိုေျပာမေနနဲ႔ေတာ့၊ ဘယ္သူ႔ အေပၚ မဆို စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ရွိခဲ့ရွာသယ္။ ႀကီးပန္း႐ံု ဆံုးတုန္း ငါကြၽမ္းပစ္ ငိုခဲ့မိသာပါေအ။ ဒါေပသိ ငါေျဖသယ္။ ေၾသာ္ သူတို႔ခမ်ာ အသက္ႀကီး ရွာၾကၿပီ။ ဘ၀ ၀န္ထမ္းခဲ့ၾကရသဲ့ ႏွစ္ထမ္းႀကီး ရွည္လွၿပီ။ ငါတို႔ေတာင္ သူတို႔ေလာက္ သီလ ေကာင္းပါ့မလား ေအာက္ေမ့မိသယ္။ အမွည့္ တ၀င္း၀င္း၊ အကင္း တၿပိဳက္ၿပိဳက္ကိုးေအ့”

“ေအာင္မယ္ ရေသ့မကေတာင္ ဟုတ္ တုတ္တုတ္ပါလားဟဲ့။ ေအးပါေအ၊ ညည္းလည္း ခံစား ရမွာပါပဲေလ။ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အတူတူပါပဲ။ တို႔အားကိုး အားထား ျပဳရသဲ့ သူေတြ ခ်ည္းဆိုေတာ့ အပဲ့ႀကီး ပဲ့ရသာပါပဲ။ အင္း၊ ငါကေတာ့ ရွင္ကြဲ ပိုသာေပါ့ ေက်းဥရယ္”
ရွင္ကြဲ ပိုသာေပါ့ေအ ဆိုသည့္ စကားေၾကာင့္ ေက်းဥ ငိုင္သြားခဲ့ရသည္။ ဘာမွ မေျပာသာေတာ့။ မအိမ္ကံကို တစိမ့္စိမ့္ ၾကည့္ေနတာပဲ ရွိသည္။ မအိမ္ကံ ငယ္ငယ္၊ မအိမ္ကံ အပ်ဳိေပါက္၊ မအိမ္ကံ အပ်ဳိဖားဖား၊ မအိမ္ကံ သားသည္မေအ။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်းဥ မ်က္စိေအာက္မွာပဲ ရွိခဲ့သူ။ ခံစားမႈ ႀကီးသလို မဟုတ္တာ လုပ္ရမွာကို စက္ဆုပ္သူ။ မမွန္တာ ရွိလွ်င္၊ မတရားတာ ေတြ႕လွ်င္ ေရွ႕က ရပ္ၿပီး ရင္ဆိုင္ ၀့ံရဲသူ။ ဓားမေၾကာက္၊ လွံမေၾကာက္ မိန္းမေခ်ာကို တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းဥပင္ အံ့ၾသရသည္။ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာသည္။ ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းသည္။

ရပ္ရြာအေပၚ ညႇာတာသည္။ မိဘေတြကို ေျခဆုပ္လက္နယ္ ရွိသည္။ လင္သားကို ႐ိုေသသည္။ သား သမီးေတြကို ငွက္ေတာင္သိမ္းသိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခု ခုကို ထင့္လိုက္မိၿပီ ဆိုလွ်င္လည္း ဇြဲႀကီး နပဲႀကီး ျပန္သည္။ ဆံုးမ မရ၊ ေဖ်ာင္းဖ် မရ။ လက္တြင္းဆုပ္မိလွ်င္ မေျဖေတာ့ တာမ်ဳိးရွိသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ရီနိုမာန္

ဆရာမခင္ခင္ထူး ေရးသားျပီး ေရႊအျမဳေတမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။


1 comment:

ညီညီ said...

မအိမ္ကံ အစ အဆံုး တင္ေပတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုရီႏိုေရ.။ ဆရာမ ခင္ခင္ထူးရဲ႕ "အညာသူ အညာသား က်မ ေဆြမ်ိဳးမ်ား" စာအုပ္ရွိရင္လည္း တင္ေပးပါဦးခင္ဗ်ာ.။

ခင္မင္တဲ့

ညီညီ