May 2, 2009

၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ (Swine Flu) အႏၱရာယ္ သတိေပးခ်က္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ ျပန္ ့ႏွံ ့ႏိုင္တဲ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ (Swine Flu) အေႀကာင္း သိရွိေစရန္ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္။

Swine Flu ဆိုတာ ဘာလဲ

Swine Flu ဟာ ၀က္ေတြမွာျဖစ္တဲ့ Influenza ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ဳိးအစား A H1N1 virus အမ်ဳိးအစားေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအေနနဲ ့ ၀က္ေတြကေန တိုက္ရိုက္ကူးစက္ဖို ့ခဲယွဥ္းေပမယ့္ ဒီေရာဂါပိုးရထားတဲ့သူကေနတစ္ဆင့္ အျခားသူတစ္ဦးကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

Swine Flu ျဖစ္ရင္ ဘယ္လို ေရာဂါလကၡဏာေတြ ေတြ ့ျမင္ရႏိုင္ပါသလဲ။

Swine Flu ျဖစ္တဲ့သူမွာ အပူခ်ိန္အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ခႏၵာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္းျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္းတို ့ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ ့ေသာသူေတြမွာ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္းတို ့လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ဖို ့အေနနဲ ့ကေတာ့ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းနဲ ့ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းပိတ္ဆို ့ျပီး အသက္ဆုံးရွဳံးႏိုင္ပါတယ္။

Swine Flu ဟာ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပါသလား။

Swine Flu ဟာ လူတစ္ဦးကေနတစ္ဦးထံ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းမွ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို ့အျပင္ Swine Flu ေရာဂါရရွိထားသူ၏ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းနဲ ့ တံေထြးမ်ားမွာ Swine Flu ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တြယ္ကပ္ေနႏိုင္တာေႀကာင့္ အဆိုပါေနရာမ်ားကို ထိေတြ ့မိပါကလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

Swine Flu ကို ဘယ္လိုကာကြယ္တားဆီးမလဲ။

ကာကြယ္တားဆီရန္ ႀကဳိတင္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္မ်ားမွာ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းမွ မ၀င္ေရာက္ေစရန္ ႏွာေခါင္းနဲ ့ ပါးစပ္အား ကာကြယ္ထားေပးေသာ ပါးစပ္ဖုံး ႏွာေခါင္းအုပ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ လက္အား တစ္ခုခုကိုင္တြယ္ျပီးပါက မႀကာခဏ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္ ့ရွင္းရပါမယ္။ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရး အားေကာင္းျပည့္စုံေနေစရန္ ဂရုစိုက္ဖို ့လိုပါတယ္။ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္၀၀ရရန္ လိုပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမွဳနဲ ့ အားနည္းေစမွဳမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ လိုပါတယ္။ ေရ ၀၀လင္လင္ ေသာက္သုံးရန္ လိုပါတယ္။ အာဟာရျပည့္စုံေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

Swine Flu ရရွိထားသူ ေနမေကာင္းသူမ်ားအေနနဲ ့ လိုက္နာသင့္တာေတြက ဘာပါလဲ။

မိမိထံမွ Swine Flu ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အျခားသူထံ မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္မွဳ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ မိမိေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်တဲ့အခါမွာ လက္ကိုင္ပု၀ါသန္ ့သန္ ့ (သို ့) စကၠဴတစ္ရွဴးမ်ားနဲ ့ ကာကြယ္ျပီးမွ ေခ်ာင္းဆိုးသင့္ ႏွာေခ်သင့္ပါတယ္။ မိမိရဲ ့ မ်က္စိ ႏွာေခါင္း ပါးစပ္တို ့ကို ေရာဂါပိုး ကပ္တြယ္ေနႏိုင္ေသာ လက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဖူး။ မိမိရဲ ့ လက္ကို မႀကာခဏ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္ ့စင္ရပါမယ္။ မိမိ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေျခရာတြင္ သုံးေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္းသင့္ပါတယ္။ မိမိ ေနထိုင္မေကာင္းပါက လူအမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္တဲ ့ေစ်း၊ ေက်ာင္း အလုပ္တို ့ကို သြားေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

ဒီ Swine Flu ျဖစ္သူမ်ားအေနနဲ ့ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ေတြ ့သင့္ပါသလဲ။

Swine Flu ေႀကာင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျပီဆိုကတည္းက ဆရာ၀န္မ်ား၏ ကုသမွဳကို ခံယူသင့္ပါတယ္။ အေရးေပၚအေနနဲ ့ ေအာက္ေဖၚျပပါ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ရွိရပါက လ်င္ျမန္စြာ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို ့ သြားသင့္ပါတယ္။

- အထူးသျဖင့္ Swine flu ျဖစ္ေနသူ ကေလးမ်ားအေနနဲ ့ အသက္ရွဴႏွဳန္း အလြန္ျပင္းထန္လာျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသားအေရ ျပာေယာင္သမ္းလာျခင္း၊ ေရလုံး၀ မေသာက္ျခင္း၊ အိပ္ေမာက်ေနကာ ႏိုး၍လွဳပ္၍ မရျခင္း၊ ေခ်ာင္းတအားဆိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပူခ်ိန္အဖ်ားႀကီးျခင္း။

- Swine flu ျဖစ္ေနသူ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသက္ရွဴရာတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္တြင္ နာက်င္ျခင္း၊ ရုတ္တရက္ မူးေ၀ျခင္း၊ အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း၊ အဆက္မျပတ္အန္ျခင္းတို ့ ျဖစ္ပါက ေဆးရုံေဆးခန္းသို ့ အျမန္သြားေရာက္ ျပသသင့္ပါတယ္။

Swine Flu ကို ၀က္သားစားျခင္းႏွင့္ ၀က္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားေႀကာင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသလား။

၀က္သားအပါအ၀င္ မည္သည့္အစားအေသာက္ကမွ Swine flu မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ သို ့ေသာ္ Swine flu ျဖစ္ေနေသာ ၀က္မ်ားအား ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္ျခင္းကိုမူ ေရွာင္ရွားရပါမည္။

Swine Flu ျဖစ္ရင္ မည္သည့္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကူးစက္ေရာဂါျပန္ ့ပြားမွဳထိန္းခ်ဴပ္ေရးဌာနမွ ကြ်မ္းက်င္သူဆရာ၀န္မ်ားကေျပာတာကေတာ့ Tamiflu နဲ ့ Relenza ေဆးမ်ားဟာ Swine Flu ကာကြယ္ကုသဖို ့အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္လို ့ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

Swine Flu ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန ဘယ္လိုရွိပါသလည္း။

ဒီ Swine Flu ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ မေန ့ကထိ စုစုေပါင္း (အေယာက္ ၂၀)၊ ကေနဒါမွာ (၆) ေယာက္၊ မက္ဆီကိုမွာ အေယာက္ (၁၃၈၄) ဦး - ေသဆုံးသူ (၈၁) ဦးတို ့ျဖစ္ျပီး၊ ေရာဂါသံသယရွိဖြယ္ေတြ ့ရွိမွွဳမွာ ျပင္သစ္မွာ (၁) ဦး၊ အစၥေရးမွာ (၁) ဦး၊ နယူးဇီလန္မွာ (၁၀) ဦး၊ စပိန္မွာ (၇) ဦးတို ့ျဖစ္ပါတယ္။

3 comments:

ဖိုးစိန္ said...

သူေထးလုပ္သူကေတာ့ ဆိုက္ပရပ္စေရာက္လာမွေႀကာက္ေနတယ္
စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားတယ္ဆိုေတာ့လဲ
စီးပြားေရးထိခိုက္ႏို္င္တာေပါ့ေလ
ဒါေပမယ့္
အခုေတာ့
သိုးသားနဲ႔အစားထိုးခ်က္ေနရတယ္ေလ

Anonymous said...

ဒီဝက္တုပ္ေကြးကေတာ့ နာမည္ႀကီးေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ ကိုႀကီးရ ... ( သူက ညီေလးေတာ့ ကိုႀကီးလိုက္တာေနာ္ ... ဒီကလူက ငယ္ရလို႕ ေပ်ာ္ေနတာ ဟဲဟဲ ) ဘေလာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ဖတ္ေနရတယ္ ဒီလို ေမးခြန္းနဲ႕ အေျဖေလးကိုေတာ့ ခုမွ ဖတ္ရတာ ... နားလည္လြယ္ သိမွတ္လြယ္ ဖတ္ရတာလည္း အဆင္ေျပ .... သေဘာက်သဗ်ိဳ႕ ... :) ဒါနဲ႕ စကားမစပ္
တို႕ကိုႀကီးကို ... စိတ္ဆိုးပါဘူးဗ်ာ .. အဲလို ဟုတ္ရပါဘူး .. ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ အိမ္ကိုဖြင့္သာေျပာလိုက္ရတာ စိတ္ေတာ့ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ .. ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေလးလဲ လုပ္ခ်င္ေသးတယ္ေလဗ်ာ .. ကို ReeNoe နားလည္မွာပါ ... ေနာင္တလား ??? ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့လမ္းတစ္ခုကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္လွည့္မၾကည့္ဘူး အစ္ကိုေရ ... မေကာင္းမွန္းသိရင္ေတာင္ တရြတ္တိုက္ဆက္လုပ္မွာ .. တဇြတ္ထိုးေျပာေျပာ တဇာက္ကန္းေျပာေျပာ ... ဒါကကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူးေလ ..ေယာက်ာၤးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီလုိခ်ည္းပါပဲ .. ေကာမန္႕ဆုေတာင္းအတြက္ ေက်းဇူးေနာ္ :)

ၾကယ္ျပာ said...

၀က္တုတ္ေကြးရဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာကုိ သိခ်င္ေနတာ ဒီမွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဖတ္လိုက္ရလို႔ ေက်းဇူးပါ ...